Apèsi sou lekòl la

Otonòm vle di moun ki gen kontwòl sou pwòp vi yo. Sa vle di gen pouvwa pou viv yon vi pwòp chwa. Otonòm souvan mande pou pwòp tèt ou defans - di moun ki moun ou ye ak sa ou bezwen. Defann tèt yo ka ede kreye yon lavi ki pi rich, yon lavi ki gen pouvwa.

Koleksyon videyo ki anba la yo fèt pou konbat estigma sosyete a ki pafwa kapab anpeche moun ki gen andikap devlòpmantal k ap viv yon vi rich, ki bay satisfaksyon. Pandan ke chak videyo gen pwòp mesaj diferan li yo, otonòm se nan nwayo a nan chak videyo nan seri a. 

Otonòm: eta a ki gen pouvwa pou fè yon bagaypouvwa, dwa, oswa otorite pou fè yon bagay. 
- Merriam-Webster

Ede nou bay moun ki gen andikap nan devlopman yo

Aksede epi pataje Videyo Otonòm ki anba yo.

Mwen Se Videyo Anti-Stigma

Seri videyo sa a, ki te lanse pandan Mwa Konsyantizasyon sou Andikap Devlòpmantal yo, devlope sou kanpay nou an kont stigma nan tout eta a ki rele “Gade pi lwen andikape devlopman mwen an”. Aksede videyo sa yo epi aprann kijan moun ki gen andikap devlòpmantal defini tèt yo ak kijan yo vle ou wè yo. 

Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Videyo ki montre ke andikap pa fè ou diferan de okenn lòt moun.
Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Videyo sou "Kèlkeswa si ou gen yon andikap oswa ou pa, ou ka mete tèt ou nan nenpòt bagay."
Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
videyo ki montre "Mwen pa kite andikap mwen an deranje m. Mwen gade pi lwen pase sa."
Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
"Pataje mesaj la nan gade pi lwen pase andikap mwen an, paske gen anpil bagay mwen gen pou ofri." videyo

Atizay la nan defans

Nan videyo sa a, moun k ap defann tèt yo pale epi yo di nou kisa defans yo vle di pou yo ak sa yo espere ke avni defans yo pral kenbe. Videyo sa a te devlope ak Self Advocacy Association nan New York State.

Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Atizay Defans

 

Seksyalite ak moun ki gen andikap nan devlopman

Nan seri videyo edikatif sa a, w ap tande dirèkteman nan men moun ki gen andikap devlòpmantal yo sou enpòtans dyalòg ouvè, enfòmasyon ak koneksyon kominotè pou ede moun yo genyen relasyon ki gen sans epi sipòte defans pwòp tèt yo seksyèl yo. Videyo sa yo te devlope ak konpayi fòmasyon Elevatus, Self Advocacy Association of New York State (SANYS), ak sinema University of Minnesota. Videyo yo pral byento akonpaye pa yon seri zouti sou entènèt ki pral ede plis defann tèt yo, pwofesyonèl, ak manm fanmi yo nan sipòte moun ki gen andikap devlòpmantal alantou seksyalite ak relasyon yo. 

Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Seksyalite ak moun ki gen andikap nan devlopman videyo 1

 

Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Seksyèl Self Advocacy: Seksyalite ak moun ki gen andikap nan devlopman videyo

 

Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Santiman ak relasyon seksyèl: Seksyalite ak moun ki gen andikap nan devlopman videyo

 

Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Konsantman ak relasyon seksyèl: Seksyalite ak moun ki gen andikap nan devlopman videyo

Kanpay Medya Sosyal Mwa Akseptasyon Otis

Mwa Akseptasyon Otis sa a, nou vle tande w pandan n ap kontinye #Gade andikap moun yo epi wè yo pou tout sa yo ye. Nou ankouraje moun yo pwoklame otis yo kòm yon reyalite sou tèt yo ak tou senpleman yon pati nan ki moun yo ye. Gen pouvwa konsa nan di bagay byen fò, pouvwa chanje pèsepsyon. Pataje mesaj mwen menm ou orijinal la avèk nou! Sèvi ak vwa ou pou di nou kiyès ou ye. 

Imaj ou isit la! Mwen se ....? Ranpli vid la. Gade pi lwen andikape devlopman mwen an. Biwo New York State pou Moun ki gen Andikap Devlopman

Kiyes ou ye?

Mwen... ___________ 

Kijan w ta dekri tèt ou? Ki jan ou vle moun wè ou?

Mwen se... ___________ 

Voye yon foto w pou nou bay [email protected] epi ranpli espas vid la apre mo "Mwen menm."  Ou ka wè tèt ou parèt sou sitwèb nou an oswa sou chanèl medya sosyal yo.

DI NOU KIyès ou ye 

Ou kapab pataje mesaj "Mwen menm" ou a tou sou pwòp paj rezo sosyal ou yo. Ou ka tag nou @Nysopwdd epi sèvi ak hashtag #LookBeyond ak #AutismAcceptanceMonth si ou ta renmen nou "like" oswa "pataje" mesaj ou a. 

Egzanp:

Mwen se yon moun ki gen otis epi mwen ___________ Gade pi lwen pase andikap devlopman mwen an. #LookBeyond #AutismAcceptanceMonth

Mwen se otis epi mwen _________ Gade pi lwen pase andikap devlopman mwen an. #LookBeyond #AutismAcceptanceMonth

Aprann plis sou Kanpay Anti-Stigma "Gade pi lwen pase".

Michelle sou sèn ap jwe yon gita ak chante. Mwen se yon mizisyen.