ADM #2010-02 Imobilizasyon Medikal/Estabilizasyon Pwoteksyon (MIPS) ak Sedasyon pou Randevou Medikal/Dant.

ADM sa a defini imobilizasyon medikal/estabilizasyon pwoteksyon (MIPS) ak sedasyon epi li etabli kondisyon ki gen rapò ak pèfòmans MIPS ak administrasyon sedasyon. Yo ka itilize MIPS ak sedasyon pou randevou medikal oswa dantè sèlman dapre ADM sa a.