Komisyon Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis

Komisyon Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis

Konsènan Komisyon Konsèy la

Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis yo te etabli an 2016 anba Lwa Ijyèn Mantal, Atik 13, Seksyon 13.42. Konsèy la bay konsèy ak enfòmasyon bay moun ki fè politik New York yo, moun ki gen yon dyagnostik maladi spectre otis (ASD), ak fanmi k ap chèche enfòmasyon serye konsènan sèvis ak sipò ki disponib. 

Komisyon Konsèy la gen travay ak devwa sa yo: 

 • Etidye epi revize efikasite sipò ak sèvis y ap bay moun yo dyagnostike ak maladi spectre otis yo;
 • Idantifye aktivite lejislatif ak regilasyon ki ka nesesè pou amelyore sistèm sèvis ki egziste deja yo ki sipòte moun yo dyagnostike ak maladi spectre otis;
 • Idantifye metòd pou amelyore kowòdinasyon sèvis ant ajans yo epi maksimize enpak ak efikasite sèvis ak fonksyon ajans yo;
 • Idantifye estrateji ak metòd pou amelyore kontak ak kowòdinasyon sèvis ki asosye ak maladi spectre otis pou manm gwoup minorite yo ki gen ladan, men pa sèlman, timoun Afriken Ameriken, Latino ak Azyatik; epi
 • Lòt zafè ke manm yo nan konsèy la ka konsidere apwopriye. 

 

Komisyon Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis la reyini chak trimès. 

 

Reyinyon piblik k ap vini yo

Anrejistreman Reyinyon ak Ajanda

Manm

Konsèy la gen 24 manm; 15 nonmen pozisyon ak nèf reprezantan ki soti nan ajans leta yo (ex-officio). Gen kèk pòs ki vid kounye a. Manm konsèy yo elijib pou ranbousman depans, men yo pa te depanse okenn lajan.

 

Manm nonmen

Manm, Konte rezidansJan nou koumanseNonmen pa
Courtney Burke, AlbanyPrezidanGouvènè
Mary Elizabeth Boatfield, MonroePwofesyonèl jadenLidè minorite nan Asanble a
Mary Lou Cancellieri, NassauDefansè FanmiSpeaker Lasanble
Michael Gilberg, WestchesterPwofesyonèl jadenPrezidan tanporè Sena a
Shawn Z. Hyms, SuffolkDefann tèt yoLidè minorite nan Asanble a
Jessica James, OnondagaDefann tèt yoPrezidan tanporè Sena a
Charles Massimo, SuffolkDefansè FanmiGouvènè
Joshua Mirksy, NassauDefann tèt yoPrezidan tanporè Sena a
Robert E. Myers III, OnondagaPwofesyonèl jadenSpeaker Lasanble
Patrick D. Paul, GreenePwofesyonèl jadenGouvènè

Manm ansyen Ofisye yo

Manm, Konte rezidansAjans
Myla Harrison, Hudson (NJ)Depatman Lasante Eta Eta New York
Kristin ProudDirektè Egzekitif, NYS Council on Developmental Disabilities
Sara Kuriakose, AlbanyBiwo Sante Mantal Eta New York
Ceylane Mèt-Ruff, AlbanyDepatman Edikasyon Eta Eta New York
Doktè Jill PettingerBiwo Eta New York pou moun ki gen andikap nan devlopman
Chris SurianoDepatman Edikasyon Eta New York (VESID)
Chris TosadoKonsèy sou Timoun ak Fanmi Eta Eta New York
Doktè J. Helen YooBiwo Eta New York pou moun ki gen andikap nan devlopman (IBR)

Soukomite Oto-Defans

Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis la ap chèche aplikan pou Soukomite Self-Advocacy nou an. Moun ki nan komite sa a pa nonmen, epi yo pa gen limit tèm, osi lontan ke yo rete angaje.

Si ou ta renmen itilize eksperyans ou te viv kòm yon manm nan soukomite sa a, tanpri imèl [email protected] sa ki annapre yo:

 • Deklarasyon enterè (yon paj): Di nou poukisa ou ta renmen rantre nan soukomite Self Advocacy ak eksperyans ou yo. Sa a ka apeprè yon paj long.
 • Enfòmasyon kontak ou (telefòn, imèl, konte lakay ou)
 • Rezime (atik si ou vle)

Yon fwa Konsèy la resevwa soumisyon, li pral kontakte kandida komite yo pou yo gen yon entèvyou vityèl. 

Manm Soukomite yo

 • Stephen Katz
 • Kristin Thatcher
 • Mike Tripodi

Drapo nerodivèsite

An 2022 ak 2023, konsèy la te òganize yon konkou drapo Neurodivèsite kote New Yorkers te kapab chwazi yon nouvo drapo ke yo te kwè ki te pi byen reprezante Neurodivèsite. Komisyon Konsèy la te resevwa plis pase 40 soumèt konsepsyon drapo, ki te afiche sou entènèt pou piblik la deside. Te gen plis pase 1,000 moun ki te patisipe. Jozye Mirsky, moun lavil Jeriko, te kreye konsepsyon drapo yo chwazi a.

drapo wouj, blan ak lò. Yon senbòl enfini wouj andedan yon dyaman blan.

Rapò Komisyon Konsèy Otis

Règleman Vwayaj