Komisyon Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis

Komisyon Konsèy Konsiltatif Twoub Spectrum Otis

Apèsi sou lekòl la

An Novanm 2016, Gouvènè Andrew Cuomo te siyen lwa Chapit 469 2016 (Ijyèn Mantal § 13.42), ki te kreye Komisyon Konsèy Konsiltatif Maladi Autism Spectrum (Konsèy la) pou ede bay konsèy ak enfòmasyon bay moun ki fè politik New York yo, moun ki gen yon espèk otis. dyagnostik maladi (ASD), ak fanmi k ap chèche enfòmasyon serye konsènan sèvis ak sipò ki disponib. 

Komisyon Konsèy la gen travay ak devwa sa yo:
(1) Etidye epi revize efikasite sipò ak sèvis y ap bay moun yo dyagnostike ak maladi spectre otis yo;
(2) Idantifye aktivite lejislatif ak regilasyon ki ka nesesè pou amelyore sistèm sèvis ki egziste deja yo ki sipòte moun yo dyagnostike ak maladi spectre otis;
(3) Idantifye metòd pou amelyore kowòdinasyon sèvis ant ajans yo epi maksimize enpak ak efikasite sèvis ak fonksyon ajans yo;
(4) Idantifye estrateji ak metòd pou amelyore kontak ak kowòdinasyon sèvis ki asosye ak maladi spectre otis pou manm gwoup minorite yo ki gen ladan, men pa sèlman, timoun Afriken Ameriken, Latino ak Azyatik; epi
(5) Tout lòt bagay ke manm konsèy la kapab konsidere apwopriye. 

Komisyon Konsèy Otis la enterese tande kesyon, enkyetid ak lide ou nan [email protected] .

Manm

MANM NONME

 • Courtney Burke, Prezidan
 • Mary Elizabeth Boatfield
 • Andrea Bonafiglia
 • Mari Lou Cancellieri
 • Charles Massimo
 • Jozye Mirsky
 • Doktè Robert E. Myers III
 • Patrick Paul
 • Michael Gilberg
 • Shaun Z. Hymes 

MANM EX-OFFICIO

 • Chris Tosado, Konsèy Eta New York pou Timoun ak Fanmi
 • Sarah Kuriakose , Biwo Sante Mantal Eta New York
 • Vicky Hiffa, Konsèy Planifikasyon Devlopman Andikape Eta New York
 • Myla Harrison , Depatman Sante Eta New York
 • Ceylane Meyers-Ruff, Depatman Edikasyon Eta New York
 • Chris Suriano, Depatman Edikasyon Eta New York
 • Doktè Helen Yoo, Biwo Eta New York pou Moun ki gen Andikap Devlopman
 • Doktè Jill Pettinger, Biwo Eta New York pou Moun ki gen Andikap Devlopman

MANM KOMITE OTO-DEFÒK

 • Kristin Thatcher 
 • Mike Tripodi 
 • Stephen Katz 
 • Sean Culkin
 • Matt Graham

Drapo nerodivèsite

drapo wouj, blan ak lò. Yon senbòl enfini wouj andedan yon dyaman blan.

Atis: Josh Mirsky

 

Reyinyon yo

Rankont Transcriptions

Rapò Komisyon Konsèy Otis

Lòt Resous