Bonita Blackmon

Bonita souri, li mete chemiz vèt ak chemiz kol blan sou li

REJYON: 5 – Staten Island 

DSP: Bonita Blackmon 

Pozisyon: Asistan Devlopman II 

Ane sèvis: 16

 

Staten Island DDSOO te chwazi Bonita Blackmon kòm yon Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou Ane a paske li te montre lidèchip eksepsyonèl ak sipò bay kòlèg li yo ak moun li sipòte yo. 

“Bonita ale pi lwen pase pou moun n ap sèvi yo. Li asire yo viv lavi satisfè ak eksperyans bagay ki anfòm dezi pèsonèl yo. Kòm yon sipèvizè, li bay ton an pou rezidans lan, epi anplwaye yo swiv egzanp li. Malgre ke li se sipèvizè shift la, li asire omwen 2 a 3 jou nan semèn nan ke li prepare yon dine bon gou pou moun yo nan kay kote li travay la. Epi yo renmen li kwit manje!” Lidè Ekip Tretman Jenayra Jones di. 

Jones di Bonita se yon lidè natirèl.  

"Mwen ka toujou konte sou li pou asire moun ak anplwaye yo ajou ak okouran de nenpòt chanjman," li ajoute. “Dènyèman, fason pou dokimante bòdwo chanje. Bonita te chita endividyèlman ak chak manm pèsonèl la pou asire ke yo te ranpli objektif yo ak dokimante li byen. Depi nouvo sistèm lan te aplike, rezidans li a pa rate yon sèl antre.” 

Jones di Bonita tou asire w ke tout moun yo ale nan vwayaj nan gou yo. 

"Li asire ke moun ki nan kay la ka eksprime pèsonalite yo ak estil endividyèl yo," li ajoute. "Mesye yo ale pou koupe cheve regilyèman epi yo gen koloy ki pi bon sant. Fanm yo se regilye nan salon an nan sant komèsyal ki tou pre ak klou yo toujou gade kokenn. Bonita se yon egzanp pafè sou sa sa vle di yon gwo DSP.” 

Anplis de sa, kòm yon fason pou kòmanse travay pou moun ankouraje endepandans yo, Bonita ankouraje pwomnad ki santre sou moun pou ede devlope enterè tout moun, epi nan gide tout moun pou siksè. 

“Bonita travay kòt a kòt ak anplwaye li yo pou asire kwasans yo kòm yon pwofesyonèl sipò dirèk. Kit se manyen pasyan an sekirite oswa antre done sou EHR, ou ka gen asirans ke Bonita nan travay la,” Jones di. "Li pa kite shift li jiskaske moun ki nan kay la fin dòmi, epi tout dokiman yo fin ranpli. Li genyen e li kontinye yon fòs pou nou konte, Bonita fè sa ki pi byen epi depase rès la.”