Jesyon Enfòmasyon Sante

Pozisyon Jesyon Enfòmasyon sou Heath nan OPWDD kenbe sistèm pou jwenn ak prezève dosye medikal pou moun OPWDD ap sèvi yo. 

Teknisyen Jesyon Enfòmasyon Sante I

Antanke yon Teknisyen Jesyon Enfòmasyon Sante 1 ak OPWDD, ou ta revize dosye medikal dyagnostik ak terapetik pou yo ka konplè, egzak, epi pou reflete bezwen tretman aktyèl ak pwochen; asire dosye yo konfòme ak akreditasyon, rechèch, ak egzijans legal; sipèvize epi fè kodaj maladi, dyagnostik, operasyon, ak pwosedi; patisipe nan komite ki konsène ak règleman ak pwosedi ki gouvène dosye medikal; ede anplwaye etablisman yo rezoud pwoblèm ak antretyen ak itilizasyon apwopriye dosye medikal; epi fòme anplwaye yo nan objektif ak pwosedi pwogram jesyon enfòmasyon sante yo.

Gade anons egzamen Teknisyen Jesyon Enfòmasyon Sante 1

Teknisyen Jesyon Enfòmasyon Sante 2

Kòm yon Teknisyen Jesyon Enfòmasyon Sante 2 ak OPWDD, ou ta sipèvize Teknisyen Jesyon Enfòmasyon Sante 1 ak lòt anplwaye sipò yo; epi aji kòm asistan nan yon Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante nan domèn sa yo: devwa anplwaye yo, revizyon dosye medikal, fòmasyon, entèpretasyon règleman ak pwosedi, rezoud pwoblèm, evalyasyon anplwaye yo, rapò dosye medikal ak aderans ak estanda akreditasyon dosye medikal yo.

Gade anons egzamen Health Information Management Technician 2

Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante 1

Kòm yon Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante 1 ak OPWDD, ou ta jere operasyon chak jou nan yon pwogram dosye medikal; planifye, aplike, epi kenbe sistèm pou jwenn ak prezève dosye medikal moun yo; sipèvize ak fòme anplwaye sibòdone nan dosye medikal etablisman yo ak depatman jesyon enfòmasyon sante; epi patisipe nan devlopman aplikasyon òdinatè pou enfòmasyon dosye medikal. Nivo Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante a baze sou kantite moun ki sèvi ak/oswa kantite aktivite dosye medikal yo fèt chak ane nan yon etablisman.

Gade anons egzamen Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante 1

Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante 2

Kòm yon Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante 2, ou ta jere operasyon chak jou nan yon pwogram dosye medikal; planifye, aplike, epi kenbe sistèm pou jwenn ak prezève dosye medikal moun yo; sipèvize ak fòme anplwaye sibòdone nan dosye medikal etablisman yo ak depatman jesyon enfòmasyon sante; epi patisipe nan devlopman aplikasyon òdinatè pou enfòmasyon dosye medikal. Nivo Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante a baze sou kantite moun ki sèvi ak/oswa kantite aktivite dosye medikal yo fèt chak ane nan yon etablisman.

Gade anons egzamen Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante 2

Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante 3

Kòm yon Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante 3, ou ta jere operasyon chak jou nan yon pwogram dosye medikal; planifye, aplike, epi kenbe sistèm pou jwenn ak prezève dosye medikal moun yo; sipèvize ak fòme anplwaye sibòdone nan dosye medikal etablisman yo ak depatman jesyon enfòmasyon sante; epi patisipe nan devlopman aplikasyon òdinatè pou enfòmasyon dosye medikal. Nivo Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante a baze sou kantite moun ki sèvi ak/oswa kantite aktivite dosye medikal yo fèt chak ane nan yon etablisman.

Gade anons egzamen Administratè Jesyon Enfòmasyon Sante 3

Pozisyon Jesyon Enfòmasyon Sante ki disponib nan OPWDD