2 gason lapèch

Opòtinite Volontè

Pataje tan ou, konpetans ou ak kè ou ak moun ki gen andikap devlopman lè w vin yon volontè lokal.

 

Volontè k ap travay ak moun ki gen andikap devlòpmantal atravè biwo lokal OPWDD yo ka patisipe nan yon pakèt aktivite ki soti nan evènman kominotè yo, tankou espò ak konsè, rive nan yon jou trankil pou lekti oswa fè devinèt.... epi ou ta dwe kominike avèk moun nan. kominote w - vwazen w.

Rekonpans yo san limit - ni pou ou menm ni pou moun ki gen andikap nan devlopman ou ansanm ak yo.

Jwenn plis enfòmasyon sou fason ou kapab yon volontè lokal lè w kontakte OPWDD .