syantifik pran echantiyon laboratwa

Ede sispann pwopagasyon nouvo kowonaviris la

Apèsi sou lekòl la

Nan enterè pou anpeche pwopagasyon COVID-19 la, OPWDD te bay anplwaye nou yo ak founisè yo anpil seri konsèy ki gen rapò ak vizit ak vizit sou sit, livrezon telesante ak lòt sèvis esansyèl, ak kontwòl enfeksyon. 

Nou te kreye tou yon paj resous pou founisè ak fanmi k ap chèche enfòmasyon konplè ki ta ka bezwen nan ka ta gen yon entène lopital ki gen rapò ak COVID-19, ki gen ladann enfòmasyon sou Òdonans Medikal pou tretman ki bay lavi (MOLST).

Pou jwenn enfòmasyon ki pi ajou konsènan vaksen ak distribisyon COVID-19, vizite paj vaksinasyon COVID-19 nou an.