Sèvis ki finanse pa frè pou sèvis Medicaid an 2021

Sèvis ki finanse pa frè pou sèvis Medicaid an 2021

Sèvis konplè HCBS Waiver

Deskripsyon Sèvis Moun Peman yo
Teknoloji Adaptive  102 $1,024,795
Abilite Kominote  37,694 $642,535,767
Sipò Tranzisyon Kominotè  28 $108,580
Abilite Jou 42,241 $1,075,305,687
Modifikasyon anviwònman an 211 $2,195,178
Edikasyon ak Fòmasyon Fanmi  264 $33,392
Entèmedyè Fiskal 21,232 $112,449,346
Byen ak Sèvis ki dirije endividyèlman  13,301 $61,265,310
Sèvis Konpòtman Entansif  70 $125,361
Viv nan chanm moun k ap bay swen ak bous konsèy  119 $874,889
Pathway nan Travay 216 $757,979
Sèvis Prevokasyonèl – Kominote  3,826 $41,667,175
Sèvis Prevokasyonèl – Etablisman  1,900 $22,060,265
Abilite rezidansyèl – Swen Fanmi  1,339 $43,657,830
Abilite rezidansyèl – Modèl sipèvize 29,526 $4,051,513,618
Abilite rezidansyèl – Modèl sipò  2,073 $80,655,039
Relèv 17,820 $206,813,432
Sipò Koutye 20,609 $21,580,043
Travay Sipòte 9,529 $71,998,469
Sèvis Egzansyon HCBS – Total (Pa kopi) 87,219 $6,436,622,115

 

Sèvis Plan Eta

Deskripsyon sèvis OPWDD

Moun

Peman yo

ATIK 16 KLINIK

23,079

$51,835,423

CARE COORD ÒGANIZASYON

112,723

$431,243,535

SÈVIS KRIZ POU IDD

1,427

$5,469,683

HABILITASYON JOU - REZIDAN ICF

2,787

$89,872,198

TRETMAN JOU

74

$754,024

ICF/IDD - MODÈL KOMINOTE

3,695

$648,916,680

ICF/IDD - MODÈL ENSTITISYONÈL

204

$94,601,375

PRATISYONÈ ENDEPANDAN SVCS POU IDD (IPSIDD)

4,301

$15,102,136

SÈVIS PREVOKSYONAL - KOMINOTE - REZIDAN ICF

<20

$60,184

SÈVIS PREVOKASYONÈL - FASILITE - REZIDAN ICF

<20

$21,065

ESPESYALITE LOPITAL

60

$19,241,758

Total

121,691

$1,357,118,060

Remake byen ke pa gen okenn Peman pou Egzansyon pou Swen Lakay yo rapòte paske pwogram nan te fini epi benefisyè yo te rantre nan Egzansyon DOH Comprehensive Children's.