Konsèy Konsiltatif pou Andikap Devlopman (DDAC)

Konsèy Konsiltatif pou Andikap Devlopman (DDAC)

Konsènan Konsèy la

Konsèy Konsiltatif pou Andikap Devlopman (DDAC) te etabli anba 13.05 Lwa sou Ijyèn Mantal la. DDAC bay rekòmandasyon pou priyorite ak objektif nan tout eta a pou sèvis pou moun ki gen andikap nan devlopman an tèt ansanm ak komisyonè OPWDD la. Li te kòmanse nan iterasyon aktyèl li yo nan gwoup travay la nan 2012. Li pa gen okenn egzekitif, Konsèy la pa gen okenn devwa egzekitif, administratif oswa nonmen. Kèk nan responsablite DDAC yo se:

  • Pou ankouraje piblik konpreyansyon ak akseptasyon nan andikap devlopman
  • Konseye komisyonè a sou zafè ki gen rapò ak devlopman ak aplikasyon plan konplè pou tout eta a
  • Bay konsèy sou nenpòt pwoblèm ki gen rapò ak moun ki gen andikap nan devlopman ak sou politik, objektif, bidjè ak operasyon sèvis andikap devlopman. 

DDAC rankontre omwen kat fwa pa ane. 

Reyinyon yo

Reyinyon kap vini yo

Gade REYINYON piblik k ap vini yo sou Paj Evènman nou an

Reyinyon ki sot pase yo

Anrejistreman reyinyon DDAC ki sot pase yo ak ajanda yo afiche sou YouTube.

Gade Anrejistreman Reyinyon ak Ajanda

Manm

Konsèy la gen 36 manm; 33 nonmen pozisyon ak twa reprezantan ki soti nan ajans leta yo (ansye ofisyèl), ki gen ladan komisyonè OPWDD la. 

Manm nonmen

Nonmen Pa Gouvènè
Manm, Konte rezidansJan nou koumanseNonmen pa
Shameka Andrews, AlbanyDefann tèt yoGouvènè
Geralyn Athenas, SuffolkDefansè FanmiGouvènè
Daniel Brown, TompkinsFounisè, Defansè FanmiGouvènè
Nicholas Cappoletti, OnondagaFounisèGouvènè
Janice Chisholm, QueensFounisèGouvènè
Donna Colonna, SuffolkFounisèGouvènè
Barbara Long, ErieDefansè FanmiGouvènè
Stuart Flaum, wa yoDefansè FanmiGouvènè
Gary S. Goldstein, SchenectadyFounisè, Defansè FanmiGouvènè
Susan Hetherington, MonroeDirektè Egzekitif, Strong Center for Excellence nan University of RochesterGouvènè
Paul Joslyn, OnondagaFounisèGouvènè
Ray Knights, KingsFounisèGouvènè
Suzanne Lavigne, FranklinFounisèGouvènè
John Maltby, ColumbiaFounisè, Defansè FanmiGouvènè
Delores McFadden, OrangeAnsyen Direktè, Sèvis Andikape Devlopman Konte OrangeGouvènè
Robert Pitkofsky, RocklandDefansè FanmiGouvènè
Kai Roman, BronxDefansè FanmiGouvènè
Sumantra Sarkar, BroomeDefansè FanmiGouvènè
Helena Schmidt, OnondagaDefann tèt yoGouvènè
Stephanie Speaker, ErieDefann tèt yoGouvènè
Leah Steinberg, KingsFounisèGouvènè
Valérie Valdez, SchenectadyDefansè FanmiGouvènè
Meyer Wertheimer, OrangeFounisèGouvènè
Lidè Asanble ak Sena a nonmen
Manm, Konte rezidansJan nou koumanseNonmen pa
Thomas Abinanti, WestchesterDefansè FanmiSpeaker Lasanble
Randi DiAntonio, MonroeFounisè (Gouvènmantal)Prezidan Sena a
Jeffrey Fox, DutchessFounisèPrezidan Sena a
Theresa Hamlin, SullivanFounisèSpeaker Lasanble
Lynne KoufakisFounisèSpeaker Lasanble
Kirk Lewis, SchenectadyFounisèSpeaker Lasanble
Debra McGinness, SullivanFounisèLidè minorite nan Sena a
Melissa Miller, NassauDefansè FanmiLidè minorite nan Asanble a
Randi Rios-Castro, RocklandFounisèPrezidan Sena a
Michael Seereiter, AlbanyFounisèPrezidan Sena a

Manm ansyen Ofisye yo

Manm, Konte rezidansTit, Ajans
Kerri NeifeldKomisyonè - Biwo Eta Eta New York pou moun ki gen andikap nan devlopman
Vicky HiffaDirektè Egzekitif - NYS Council on Developmental Disabilities 
Melissa StickleDirektè, Konferans Direktè Ijyèn Mantal Lokal Eta New York

Règleman Vwayaj