Dina Borchsenius

Dina souri, mete chemiz ble limyè ak vès ki gen koulè pi fonse

REJYON: 4 – Taconic 

DSP: Dina Borchsenius 

Pozisyon: Asistan Sipò Dirèk 

Ane sèvis: 24 

 

Dina Borchsenius te chwazi kòm youn nan Pwofesyonèl Sipò Dirèk Taconic DDSOO pou Ane a akòz volonte l pou l toujou ede l, atitid pozitif li ak preparasyon pou l antre nan aktivite jounen an. 

“Li antre nan travay chak maten ak yon souri enfektye ak lespri ki gaye nan moun li sèvi yo,” Asistan Devlopman II Holly Valente di. "Aksyon chak jou Dina montre jan li vrèman gen sousi pou moun li sipòte yo ak pou kòlèg travay li yo." 

Valente di Dina gen yon pèsonalite kalm ak pran swen ki mete ton an nan kèlkeswa salklas li ap travay nan jou sa a. Li obsève bezwen moun ki pran swen l yo, ak aktivite yo renmen yo. Sipèvizè li yo ka konte sou fleksibilite li ak volonte l pou ede nan kèlkeswa sal klas yo wè yo bezwen. 

Valente di: “Dina te ofri asistans li nan tout gwo evènman nou te planifye ane ki sot pase a soti nan Medieval Times, Noxon's Summer Barbecue ak Newburgh Motorcycle Museum, jis pou n site kèk. “Pou youn nan evènman sa yo, li te menm anile tan konje li te apwouve pou l te vin ede pwogram nan ak aktivite a. Li ofri volontè pou akonpaye moun yo nan Friendship Bowling League Taconic chak vandredi, epi tou li ap travay ak espesyalis abilitasyon pwogram yo lè li ofri yo soti nan kominote a regilyèman.” 

Te gen de evènman ki te fèt ane sa a ki te patisipe nan Dina ki merite rekonesans patikilye, Valente ajoute. Gen apeprè 65 moun ki ale nan Day Hab. Dina te ofri abiye kòm Bunny Pak la pou fèt Pak yo epi li te mete yon kostim Bunny alèz pou plizyè èdtan. Li te fè yon aparisyon nan tout salklas yo pou di bonjou epi pale ak moun. Moun ki te nan jounen hab la te trè kontan pran foto ak Bunny Pak la epi yo chak te kapab pran yon kopi lakay yo. 

Valente di, “Dina te felisite pou fason li te jere yon sitiyasyon ijans ki sot pase a ki enplike yon moun nan pwogram nan. “Li te rete kalm ak kolekte pandan l te bay premye swen epi li pa t kite bò kote moun nan jiskaske sekouris ijans yo te kapab rive epi pran swen. Aksyon rapid li nan yon moman estrès te trè itil nan sipòte swen yon moun ki nan bezwen."  

Dina li menm di ke li te toujou yon moun k ap okipe nan kè e travay li kòm DSP pèmèt li pran swen moun andikape yo. 

Valente di: “Dina se yon anplwaye ki travay di, ki serye nan pwogram jounen an. "Fleksibilite li lè li rive kote ak ki moun li travay ak trè itil. Dina ale pi lwen pase devwa travay li pou asire moun li pran swen yo an sekirite epi yo kontan.”