Moun k ap travay nan etajè yon magazen

Kapasite anplwaye

Istwa Travay

Anpil anplwayè atravè New York State rekonèt talan, kreyativite ak ladrès inik moun ki gen andikap pote nan mendèv la. Istwa travay yo ak pwofil anplwayè ki anba yo se jis yon echantiyon nan koneksyon travay pozitif moun ki gen andikap nan devlopman ak anplwayè yo. Pou wè plis egzanp sou fòm videyo, vizite paj EmployAbility nou an.

Istwa Travay
Rankontre kèk nan moun k ap kontribiye nan espas travay yo!
Pwofil Anplwayè:{cph0}
Tande New York State kijan anbochaj moun ki gen andikap devlòpmantal ap montre li bon pou biznis atravè .