Reyinyon Konsèy Konsiltatif pou Twoub Spectrum Otis yo

Oktòb
04
2022
11:00
AM
1:00
PM
WebEx
Reyinyon Konsèy Konsiltatif pou Twoub Spectrum Otis yo

Enfòmasyon sou Reyinyon

Agenda Reyinyon

  • Autism Nature Trail (FOMI) nan Letchworth State Park
  • Revizyon antre pou drapo New York New York
  • Rapò sou Etid Pri Otis Eta New York ki fèk pibliye
  • Diskisyon Komisyon Konsèy sou nouvo rezolisyon yo
  • Kòmantè Piblik