Jwenn yon Manadjè Swen

Jesyon Swen

OPWDD ofri de opsyon jesyon swen, Jesyon Swen Sante Domicile ak Plan Sipò pou Sèvis Debaz nan Kay ak Kominote. Moun ki abite nan rejyon anba eta a nan Eta New York kapab tou enskri nan pwogram FIDA-IDD pou jesyon swen.

Ou ka jwenn yon apèsi sou enfòmasyon sou enskripsyon ak planifikasyon swen pou moun ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman k ap resevwa sèvis OPWDD atravè Profile Jesyon Swen Òganizasyon Kowòdinasyon Swen nou an.

Gade Profil Jesyon Swen CCO