Jwenn yon Manadjè Swen

Jesyon Swen

OPWDD ofri de opsyon jesyon swen, Jesyon Swen Sante Domicile ak Plan Sipò pou Sèvis Debaz nan Kay ak Kominote. Moun ki abite nan rejyon anba eta a nan Eta New York kapab tou enskri nan pwogram FIDA-IDD pou jesyon swen.

Ou ka jwenn yon apèsi sou enfòmasyon sou enskripsyon ak planifikasyon swen pou moun ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlòpmantal k ap resevwa sèvis OPWDD atravè Òganizasyon Kowòdinasyon Swen/Profil Jesyon Swen Domicile Sante nou an.

Gade Profil Jesyon Swen CCO/HH