Pran Engagement EmployAbility la

Lè yo rekonèt ke biznis ak òganizasyon yo ta dwe reflete epi reponn ak kominote kote yo ye a, siyen ki anba la a pwomèt pou l adopte yon filozofi enklizivite. Nou sipòte travay moun ki kalifye ak andikap epi chèche bay kliyan ak kliyan biznis/òganizasyon nou an yon anviwònman ki satisfè bezwen yo pou aksè nan estrikti, kominikasyon ak entèraksyon ak anplwaye nou yo. Nou ankouraje lòt biznis ak òganizasyon pou vin ansanm avèk nou nan pran angajman sa a, epi nou fyè pou nou rantre nan Eta NY ak lòt anplwayè ki te siyen pwomès EmployAbility la epi k ap dirije efò pou kreye kominote ki chèche genyen ladan yo moun ki gen tout kapasite yo.

Anplwayè ki pran angajman EmployAbility la epi ki sipòte yon espas travay enklizif pral resevwa:

  • yon dekorasyon fenèt
  • yon badj dijital pou sit entènèt yo
  • rekonesans sou sit entènèt OPWDD la

Gade lis konplè anplwayè ki te siyen Engagement EmployAbility
Gade Twous Zouti EmployAbility

 

Adrès