Aksè nan Gid Sèvis

Ti liv Resous Aksè a Sèvis yo ka ede w gide w atravè pwosesis la soti nan detèmine kalifikasyon, nan planifikasyon pou bezwen ou yo, nan ede w enskri nan benefis ak aksè nan sèvis yo.

Si w bezwen ti liv sa a nan yon lang ou pa wè anba a, tanpri kontakte Kowòdonatè Aksè Lang nan tout Eta OPWDD nan 1-866-946-9733 .