Kouman mwen ka jwenn sèvis: bwochi pòt devan

Telechaje yon kopi bwochi nou an sou Pòt devan an ak aksè nan sèvis yo.

Si w bezwen yon kopi bwochi sa a nan yon lòt lang ki nan lis la a, tanpri kontakte Kowòdonatè Aksè Lang nan OPWDD nan tout Eta a nan 1-866-946-9733.

Tounen nan paj devan pòt la