Hilton Howard

Hilton se yon ti kras chòv, ak cheve nwa sou kote sa yo. Kout cheve kout.

REJYON: 2 – Broome

Non nominasyon DSP: Hilton Howard

Pozisyon: Asistan Sipò Dirèk

Ane sèvis: 27+

 

PATI PWOFÈ OSWA KI PI FÈ RECOMPENSANS POU YO YON DSP:

Hilton Howard di: “Ede moun yo viv lavi ki pi rich lè w fè yo antre nan kominote a epi montre yo ke yon andikap pa vle di yo pa ka jwi lavi yo.”

SOU HILTON:

Steven Fairbanks, Asistan Devlopman III ak sipèvizè Hilton a, di Hilton toujou montre yon attitude kalm e sa fè li yon anplwaye favorize ak moun li sipòte yo, ansanm ak kamarad li yo.

"Li toujou okipe menm sitiyasyon ki pi difisil yo ak senpati apwopriye ak takt, asire ke plan yo swiv ak règleman yo respekte," li te di. "Hilton toujou dispoze pou ede nenpòt lè e nenpòt kòman li nesesè pou ede kay la mache byen. Hilton ankouraje yon anviwònman travay pozitif epi tou li ede fè kay la cho ak envite moun k ap viv la.”

Fairbanks di Hilton te ale pi lwen pase pou sipòte moun nan entegre yo nan aktivite kominotè yo. Li vle vini nan jou konje li pou evènman espesyal ak enklizyon.

"Li asire ke evènman sa yo adapte sou sa moun ki nan kay la renmen. Li dispoze bay fidbak pou kenbe ekip la okouran de rezilta a epi pou amelyore planifikasyon aktivite sa yo nan lavni pou fè eksperyans la vin pi anrichi,” Fairbanks ajoute.

"Mwen ta renmen remèsye Hilton pou devouman li depi lontan anvè ekip li a ak OPWDD," Fairbanks di. "Li toujou sèvi ak eksperyans li nan domèn nan pou ede devlopman tout nouvo anplwaye yo. Atitid pozitif li ak bon etik travay yo kontajye tout moun. Sa ede tout anviwònman an vin pi bon pou moun nou sipòte yo ansanm ak anplwaye yo.”

Julie Reid, Lidè Tretman Ekip, ajoute: “Mwen te gen plezi pou m konnen ak travay avèk Hilton pandan plizyè ane nan ajans sa a. Mwen ta renmen rekonèt Hilton pou etik travay gwan distribisyon ak fyab li, malgre difikilte anplwaye yo. Li te pwouve ke li se yon jwè ekip e li toujou bay 100 pousan nan travay li ak moun nou sipòte yo."