Hudson IRA, Rejyon 4 - Hudson Valley

Hudson IRA, Rejyon 4 - Hudson Valley

Konsènan ekip la

REJYON DDSOO:

Non Ekip DSP: Hudson IRA 

Chanjman travay: Hudson 

Kantite Manm: 16 

Nominasyon pa: Elissa Ayew, Lidè Tretman Ekip ak Watina Wilkerson, Asistan Devlopman II ak Direktè Kay 

 

Poukisa ekip sa a te chwazi pou onè DSP? 

IRA Hudson, dapre nominatè Elissa Ayew, Lidè Tretman Ekip ak Watina Wilkerson, Asistan Devlopman II ak Direktè House, montre kòman yon ekip efikas ta dwe fonksyone.  

"Lidèchip nan kay la solid epi li bay anplwaye konsistans ak estabilite, ki pèmèt anplwaye a travay ansanm efektivman pou benefis moun k ap viv la," yo di.  

Hudson gen kèk moun ki gen konpòtman difisil k ap viv nan kay la epi anplwaye yo konnen plan yo ak sa chak moun bezwen pou yo an sekirite ak kontni.  

Ayew ak Wilkerson di: “Yo devlope relasyon pozitif ak moun yo sipòte yo epi yo kreye yon anviwonman ki sanble ak fanmi pou yo. “Lè w vizite Hudson, li trè evidan ke moun k ap viv la yo kontan epi yo byen anfòm ak anplwaye yo. Yo tipikman ri, blag ak nan bon lespri. Si yon moun gen yon jou konje, anplwaye a konnen ki jan pou sipòte li. 

“Fanmi yo kontan anpil pou moun yo renmen yo ap viv nan Hudson. Feedback fanmi yo sou anplwaye yo te toujou pozitif epi yo apresye anpil anplwaye yo ak travay yo ak manm fanmi yo,” Ayew ak Wilkerson ajoute. 

Ki sa ki fè ekip sa a apa de lòt moun? 

“Tout gwo ekip kòmanse ak lidè efikas. Manadjè kay la nan Hudson te travay nan kay la pou prèske 23 ane epi li konnen moun yo k ap viv la trè byen. Li te konstwi yon ekip koyesif ki swiv règleman ak pwosedi epi aplike yon apwòch ki santre sou moun,” Ayew ak Wilkerson di.  

Kisa ekip sa a te fè espesyalman pou sipòte misyon OPWDD pou ede moun ki gen andikap devlòpmantal yo viv yon vi ki pi rich? 

Moun k ap viv nan kay la toujou "sou ale" ki baze sou enterè yo ak preferans yo, Ayew ak Wilkerson di. Yo toujou ap soti nan kominote a, ale nan sinema, bowling, fè makèt, an vakans, epi patisipe nan yon pakèt lòt aktivite. Gen kèk egzanp kote anplwaye yo te pran yo enkli: 

  • Summer Jam, yon konsè popilè Hip-Hop 
  • yon ti mache sou pon Mario Cuomo 
  • yon jwèt bezbòl Rockland Boulders 
  • pak, sinema, restoran, sant komèsyal la, ak festival deyò  

 

“Anplis de pwomnad nan kominote a, kay la òganize yon fèt chak ane pou moun k ap viv la ak fanmi yo. Sa a se yon evènman ke yo kòmanse pale sou nan fen sezon lete an. Ane pase a, manadjè kay la te menm ranje yon vizit sipriz nan men Santa,” ajoute Ayew ak Wilkerson. 

"Ekip nan Hudson fè yon travay ekselan nan enklizyon nan kominote a," yo te ajoute.