Apèsi sou lekòl la

OPWDD pral dedye yon pousantaj nan finansman FMAP amelyore pou amelyore ak ajou enfrastrikti IT demode li yo. Envestisman imedyat pral amelyore ak estabilize yon seri aktivite ajans yo, ki gen ladan pwosesis ki enplike nan fonksyon pèsonèl ajans yo, fòmasyon anplwaye yo, aksè sèvis pou moun ki gen andikap nan devlopman, jesyon kapasite sèvis rezidansyèl sètifye atravè sistèm nan, pwosesis elijiblite, analiz done ak plis ankò. Amelyorasyon yo pral amelyore anpil efikasite operasyon yo ak kapasite ajans yo pou analiz done ak kominikasyon.