Joann Cerra

Joann Cerra Headshot

REJYON: 4 – Taconic

Non nominasyon DSP: Joann Cerra

Pozisyon: Asistan Devlopman II

Ane sèvis: 16

 

PATI PWOFÈ OSWA KI PI FÈ RECOMPENSANS POU YO YON DSP:

Joann Cerra di li renmen ede lòt moun. “Mwen renmen ede moun mwen sipòte yo aprann otank posib pou anrichi lavi yo. Mwen renmen wè yo aprann nouvo ladrès.”

SOU JOANN:

“Joann se yon gwo jwè ekip,” di Jodie Smith, sipèvizè Joann ak Asistan Devlopman III. "Li pral toujou asire ke kay li a kouvri ak ti anplwaye ki pa nan ekip la ke posib. Li toujou dispoze pou ede nan nenpòt fason li kapab – kit se volontè pou travay siplemantè oswa pou kouvri yon lòt kay lè pa gen sipèvizè pou yon tan pwolonje.”

Smith di Joann toujou dispoze pou l ede l, menm lè l an vakans, pou l ede l kouvri si gen yon bezwen oswa yon ijans familyal. “Li te pran tan konje epi tou li antre epi li ede kouvri si yon lòt moun bezwen ale lakay ou. Li trè itil ak kouvri ekip la," Smith ajoute.

Joann toujou eseye asire w ke gen anplwaye abitye nan sèvis pou ke gen kèk kontinwite ak kay la, Smith di. Li te ede kouvri plizyè kay pandan kriz anplwaye a nan kouvri kòm yon sipèvizè lakay li ak yon lòt kay an menm tan.

“Li asire ke tout dokiman yo voye alè epi moun li sipòte yo te gen sa yo te bezwen pandan tan sa a, tankou lajan alokasyon pou pwomnad ak rad ak afè adekwat. Joann se yon avantaj pou ekip la. Li toujou dispoze pou l ede l lè sa nesesè,” Smith konkli.