Joel Apiya

Joel ap mete yon chapo ble fonse, linèt solèy, bow tie ak yon blazer.

 

REJYON: 5 – Metro New York

Non nominasyon DSP: Joel Appiah

Pozisyon: Asistan Devlopman I

Ane sèvis: 7

 

PATI PWOFÈ OSWA KI PI FÈ RECOMPENSANS POU YO YON DSP:

Joel Appiah di, “Mwen renmen ede moun viv pi bon lavi yo. Se pasyon mwen pou m ede moun."

SOU JOEL:

“Joel asire ke sekirite ak byennèt moun nou sèvi yo se pi gwo priyorite li. Mwen te nominasyon Joel akòz kouraj li ak kapasite l pou l reponn nan yon ijans,” Jeanne Marie Robinson, Lidè Tretman Ekip la di.

Li di Joel te fèk konfwonte ak yon sitiyasyon inatandi nan kay kote li travay la - yon moun te antre nan rezidans lan, epi li te nan premye swa li kòm yon Asistan Devlopman 1. Li te obsève entrigan an kouri soti nan yon lòt anplwaye epi imedyatman kouri dèyè moun nan, pran chaj nan sitiyasyon an. Joel ak youn nan kòlèg travay li yo te jere pèlen entrigan an epi kenbe l ant de pòt jiskaske lapolis te rive.

"Lè sa a, li te riske sekirite li, men li te kenbe moun yo nan rezidans lan an sekirite," Robinson eksplike. “Ewoyis yo te kenbe tout moun an sekirite. Li menm ak kòlèg travay li yo te rete kalm pandan ensidan sa a e yo te asire moun ki t ap viv la yo pa t afekte pa sa. Li te fè sa pandan tout tan li, tèt li te menase pa entrigan an. Joel te demontre kapasite pou l reponn nan yon ijans epi mete sekirite lòt moun pi wo pase pwòp tèt li.

“Joel se yon prezans kalman pou moun yo nan kay kote li travay la. Li mennen anplwaye li yo pa egzanp epi li te sote dwat nan adrès tout enkyetid nan rezidans lan,” Robinson di. "Li dirije anplwaye li yo lè li bay yon egzanp yo tout ta dwe aspire."