Kamala Looknauth

Kamala souri, mete kolye lò ak blaser karo

REJYON: 3 – Distri Kapital   

DSP: Kamala Looknauth 

Pozisyon: Asistan Sipò Dirèk 

Ane sèvis: 11 

 

Etik travay Kamala Looknauth ak atitid pozitif se sèlman youn nan anpil rezon ki fè li te chwazi kòm yon Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou Ane a pa Capital District DDSOO. 

Olawale Desalu, Asistan Reyabilitasyon II di, “Prezans Kamala ak sipò ki santre sou moun li bay moun li ede lakay yo e Day Hab merite pou nou felisite. "Li trè serye epi ou ka atann li alè pou orè ak reyinyon yo. Li fè efò siplemantè pou asire moun ki nan swen l yo kontan. Kamala ta fè gato, vlope atik kado ak chante avèk yo nan selebre anivèsè nesans yo." 

"Kamala sipòte moun k ap viv nan yon anviwònman ki an sekirite ak an sante," Desalu ajoute. “Li demontre epi ede nan netwaye chanm yo ak kay la. Li fè devwa woutin nan antretyen, tankou pase aspiratè ak netwaye twalèt epi li ede nan fè makèt epi kenbe tras de pwovizyon nan kay la.” 

Yo dekri Kamala kòm demontre gwo respè pou tout moun ki nan swen li, ede yo regle chwa yo. Li travay byen tou de poukont li ak kòm yon jwè ekip epi li konprann ke ekip la bezwen tout moun yo reyisi. Yo dekri Kamala kòm yon travayè di e li pote tèt li nan yon fason ki janti ak respè.  

Desalu di: "Li te toujou reprezante tèt li ak bon kè ak gras. "Kamala kenbe yon atitid pwofesyonèl nan sikonstans difisil. Li te travay san pran souf pandan pandemi COVID-19 la epi li fleksib, li toujou disponib pou ede ak yon mank de anplwaye.” 

Kamala ankouraje patisipasyon aktif nan kominote a pou moun li sipòte yo epi li ankouraje sa lè li mennen moun nan State Fair, Lake George, Grafton Lake ak lòt aktivite nan zòn nan. Li akonpaye moun nan kote tankou pwogram lajounen, nan vizit ki gen rapò ak sante epi li ede moun rankontre ak manm fanmi yo.  

"Kamala aji kòm yon modèl pozitif, anseye ak ede moun ki nan swen li yo jan sa nesesè nan abiye, seleksyon rad, fè makèt pou rad ak blanchi," ajoute Desalu. "Li anseye yo jesyon lajan epi li sipòte objektif abilitasyon yo." 

Sipèvizè Douglas Brown, Asistan Devlopman I di, “Kamala byen renmen moun k ap viv nan kay la ak moun k ap viv nan jounen an, epi li toujou ale pi lwen pase travay li nan travay li. Li se yon anplwaye serye ki renmen travay li fè a. Kamala byen merite rekonesans sa a.”