Kevin Lee

Kevin poze mete kravat woz, chemiz blan ak rad kostim ble fonse, deyò ak pye bwa nan background

REJYON: 5 - Brooklyn  

Non nominasyon DSP: Kevin Lee 

Pozisyon: Asistan Devlopman II 

Ane sèvis: 10 

 

Brooklyn te chwazi Kevin Lee kòm Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou Ane a non sèlman paske li eksepsyonèl ak pwofesyonèl nan travay li, men tou paske li se yon defansè fidèl pou moun li sipòte yo. 

"Kevin se yon defansè feròs pou moun li sipòte nan kay kote li travay la," di Kerline Bolivar, Manadjè Kay la. "Li pral pi lwen pase pou asire yo gen bezwen sipò ak sèvis." 

Kòm yon egzanp sa a, Bolivar te di ke Kevin te sèvi kòm pwen prensipal kontak konsènan yon moun ki gen yon kondisyon medikal konplèks ak grav. Li bay manm ekip yo mizajou, lyezon ak fanmi moun nan, ale nan randevou ak defann bezwen li yo, asire volonte li yo toujou konnen.  

"Li metikuleu nan swivi li epi li asire tout moun gen enfòmasyon ki pi aktyèl ak kòrèk," Bolivar ajoute. 

Kevin bay yon egzanp nan kay la, li di. Li te entèmedyè pou tout moun asire tout pati yo gen enfòmasyon egzat. Li defann tande volonte, panse ak enkyetid moun sa a, sitou ki gen rapò ak dyagnostik li.  

Nan yon randevou dènyèman, Kevin te ale nan reyabilitasyon pou akonpaye li ak anplwaye reyabilitasyon yo, nan preparasyon pou egzeyat li tounen lakay li. Rehab echwe pou jwenn transpòtasyon an sekirite. Kòm anplwaye reyabilitasyon yo pa t 'kapab ale nan kamyon ajans nou an, Kevin te fini pouse moun nan nan yon chèz woulant 10 blòk nan Manhattan pou asire li pa rate randevou li.  

"Li te rete an reta pou asire konfò li," Bolivar di. "Kevin te siyen pandan jou konje li - apre li fin travay yon doub - pou li te kapab patisipe nan yon reyinyon sou sipò moun sa a."  

"Nivo angajman li ak konpasyon pou asire li konfòtab pandan kriz medikal li a se pa sèlman admirab kòm yon anplwaye, men li montre nivo angajman li anvè moun li sipòte yo, patikilyèman lè yo bezwen li plis," li ajoute.  

Kevin defann pou asire rezidan li yo gen enklizyon nan kominote a ak yon kay ki an sekirite ak akeyan. Li rapid epi reponn pou asire ke anplwaye yo resevwa fòmasyon ak ekipe pou sipòte moun nan kay kote li travay la. Anplis, angajman li pou asire vwa yo tande se esansyèl. 

“L ap tann avèk pasyans e l ap pèmèt yon moun pale lide l e l ap mande lòt moun pou yo fè menm bagay la. Li asire ke misyon nou pa senpleman santre sou moun, men li dirije moun.” 

Kevin se tou yon egzanp pou nouvo anplwaye ki ap eseye navige nan konpleksite yo nan ankouraje defans pou moun ki lite yo kominike.  

"Kevin te yon plezi genyen kòm youn nan sipèvizè kay yo," di Bolivar. "Li pran inisyativ la lè sa nesesè pou asire ke tout moun resevwa sèvis yo dwe yo. Li te toujou yon defansè fò pou pèp la, kanpe kòt a kòt epi pouse pi devan pou chanjman ak pozitivite pou rezidan yo nan kay kote li travay la.” 

Li pwolonje tèt li bay anplwaye nan kay la, asire operasyon yo chak jou ak bezwen yo nan kay la fini ak anviwònman travay la se bèl, an sekirite epi li rete pwofesyonèl ke posib.  

Kevin rezime li menm lè li di, "Wè moun yo kontan epi ede yo atenn tout potansyèl yo fè m santi mwen fè yon diferans nan lavi yo."