Opsyon ak Sèvis

(ansyen Asosyasyon paralezi serebral ak timoun andikape)

Aksesib pou chèz woulant: Wi

Opsyon Peman:

  • Medicaid: Wi
  • Echèl glisman: Non
  • Asirans Wi
  • Frè plat: Non

Sèvis sedasyon:

  • Oral: Non
  • IM/IV: Non
  • Jeneral: Non