Klinik Adirondack - CDDSO

Konte yo sèvi
Saratoga
Adrès

200 Smith Drive
Corinth, NY 12822
United States

Telefòn(518) 654-3050

Opsyon ak Sèvis

Aksesib pou chèz woulant: Wi

Opsyon Peman:

  • Medicaid: Wi
  • Echèl glisman: Non
  • Asirans No
  • Frè plat: Non

Sèvis sedasyon:

  • Oral: Wi
  • IM/IV: Non
  • Jeneral: Wi