Klinik Dantè Adirondack

Konte yo sèvi
Essex
Adrès

55 Barn Rd.
Lake Placid, NY 12946
United States

Opsyon ak Sèvis

Doktè Peter Rosenberger - pa aksepte nouvo pasyan ankò

Aksesib pou chèz woulant: Wi

Opsyon Peman:

  • Medicaid: Wi
  • Echèl glisman: Non
  • Asirans Wi
  • Frè plat: Non

Sèvis sedasyon:

  • Oral: Non
  • IM/IV: Non
  • Jeneral: Non