Advance Care Alliance

Konte yo sèvi
Bronx,
Wa yo,
Nassau,
New York,
Zoranj,
Queens,
Richmond,
Rockland,
Suffolk,
Westchester
Adrès

PO Box 1977
New York, NY 10113
United States

Kontak Jesyon Swen

Si w bezwen èd pou travay avèk Manadjè Swen ou a, tanpri rele lyezon CCO w la: 

Advance Care Alliance
Pamela Rice
Vis Prezidan Relasyon Manm yo
347-541-2028
[imel pwoteje]

 

Chrissy Bryant
Direktè Sensibilisation Manm yo
646-241-9724
[imel pwoteje]

 

www.acany.org