Partners Health Plan/FIDA-IDD

Konte yo sèvi
Bronx,
Wa yo,
Nassau,
New York,
Queens,
Richmond,
Rockland,
Suffolk,
Westchester
Adrès

2500 Halsey Street
Bronx, NY 10461
United States

Kontak Jesyon Swen

Pou plis enfòmasyon sou Plan PHP Care Complete FIDA-IDD vizite sitwèb PHP.

Ou ka kontakte youn nan Asosye Outreach ki gen lisans Eta Nouyòk yo pou w pran yon seyans edikasyon youn a youn nan fason w vin pi bon.

OSWA

  • Rele PHP nan 1-855-747-5483, TTY/TDD: 711 8:00 AM jiska 8:00 PM sèt jou pa semèn.

 

https://www.phpcares.org