Kowòdinasyon Premye Swen

Konte yo sèvi
Albany,
Allegany,
Broome,
Cattaraugus,
Cayuga,
Chautauqua,
Chemung,
Chenango,
Clinton,
Cortland,
Delaware,
Erie,
Essex,
Franklin,
Genesee,
Hamilton,
Herkimer,
Jefferson,
Lewis,
Livingston,
Madison,
Monroe,
Montgomery,
Niagara,
Oneida,
Onondaga,
Ontario,
Orleans,
Oswego,
Otsego,
Schuyler,
Seneca,
St Lawrence,
Steuben,
Tioga,
Tompkins,
Wayne,
Wyoming,
Yates
Adrès

860 Hard Road
Webster, NY 14580
United States

Kontak Jesyon Swen

Si w bezwen èd pou travay avèk Manadjè Swen ou a, tanpri rele lyezon CCO w la: 

Shannon Jung Direktè Kowòdinasyon Swen (lwès)
(Niagara, Orleans, Genesee, Erie, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus, Allegany, Monroe, Wayne, Livingston, Ontario, Yates, Seneca)
Shannon Jung
(585) 629-1526
[imel pwoteje]

 

Emily Neville, Direktè Asosye Kowòdinasyon Swen (East)
(Steuben, Schuyler, Chemung, Tompkins, Tioga, Tompkins, Tioga, Broome, Delaware, Otsego, Chenango, Cortland, Cayuga, Onondaga, Oswego, Madison, Jefferson, St. Lawrence, Franklin, Clinton, Essex, Hamilton, Herkimer, Montgomery , Schenectady, Albany, Rensselaer)
Emily Neville
(607) 743-3958
[imel pwoteje]
 

 

www.primecareny.org