Southern Tier Connect

Konte yo sèvi
Broome,
Chemung,
Chenango,
Cortland,
Delaware,
Fulton,
Herkimer,
Madison,
Montgomery,
Oneida,
Otsego,
Schoharie,
Tioga,
Tompkins
Adrès

438 Main Street
Oneonta, NY 13820
United States

Kontak Jesyon Swen

Si w bezwen èd pou travay avèk Manadjè Swen ou a, tanpri rele lyezon CCO w la: 

Southern Tier Connect 

Danielle Jaszcar
(607) 376-7526 x 250

[imel pwoteje]

Sipèvizè On-Call apre lè
(607) 376-7526 x 101
 

www.southerntierconnect.org