Lopital Roosevelt St Luke

Konte yo sèvi
Nouyòk
Adrès

1000 10th Avenue
Clinic 2K Wintson Building
New York, NY 10019
United States

Opsyon ak Sèvis

Aksesib pou chèz woulant: Wi

Opsyon Peman:

  • Medicaid: Wi
  • Echèl glisman: Wi
  • Asirans No
  • Frè plat: Non

Sèvis sedasyon:

  • Oral: Wi
  • IM/IV: Wi
  • Jeneral: Wi