Gade pi lwen andikape devlopman mwen an
Gade pi lwen andikape devlopman mwen an
Kanpay Anti-Stigma

OPWDD te lanse yon nouvo kanpay sansibilizasyon piblik nan tout eta a ki rele “Gade pi lwen andikape devlopman mwen an”. Apèl pou aksyon sa a ap chèche konbat stigma anvè moun ki gen andikap devlòpmantal lè li mande tout moun pou yo gade pi lwen pase andikap la epi wè moun nan pou tout sa yo ye - vwazen nou, zanmi, kòlèg travay, pwopriyetè biznis ak plis ankò.

Tèks Altènatif
Tèks Altènatif
Gade Beyond My Developmental Disability Campaign Videyo ak Voice Over
Zouti rezo sosyal

Tanpri rantre nan nou. Ede gaye mesaj la epi konbat stigma kont moun ki gen andikap nan devlopman. Men ki jan:

  1. Swiv oswa renmen nou sou Facebook, InstagramTwitter ak LinkedIn
  2. Re-pataje mesaj rezo sosyal OPWDD yo sou pwòp platfòm ou yo.
  3. Pale kont stigma sou chanèl medya sosyal pèsonèl ou oswa òganizasyon w. Anba a gen kèk pòs medya sosyal pare pou itilize.

Egzanp 1: 

Moun ki gen andikap devlòpmantal yo se: elèv, zanmi, kliyan, votè, kòlèg travay, vwazen, antreprenè, mari oswa madanm, atlèt... MOUN. Mete fen nan stigma sou andikap devlopman. Gade pi lwen epi wè moun nan, pa andikap la. #LookBeyond

Egzanp 2: 

Mwen se...yon etidyan, zanmi, kliyan, elektè, kòlèg travay, vwazen, antreprenè, mari oswa madanm, atlèt...yon moun. Mete fen nan stigma sou andikap devlopman. Gade pi lwen pase andikap devlopman mwen an. #LookBeyond

Egzanp 3: 

Gade pi lwen. Gade moun nan, pa andikap la. #LookBeyond

Egzanp 4:

Moun ki gen andikap devlòpmantal ta ka oblije sèvi ak ekipman adaptasyon, men se pa sa yo ye. Gade pi lwen epi wè moun nan, pa andikap la. #LookBeyond

Materyèl kanpay yo
Egzanp ki jan afich anti-stigma ak grafik medya sosyal yo sanble.

OPWDD te kreye plizyè materyèl pou ede w simaye mesaj kanpay la pou konbat stigma kont moun ki gen andikap devlòpmantal yo. Afich kanpay yo ak grafik medya sosyal yo te tradui nan 12 lang. Pou telechaje grafik medya sosyal yo sou òdinatè w lan, tanpri klike sou atik la, klike sou dwa epi sove imaj la. 

Gade pi lwen afich kanpay
Gade afich kanpay Look Beyond My Developmental Disability an Angle ak 12 lòt lang.
Gade pi lwen siyati imel

Ede simaye mesaj la pou konbat stigma kont moun ki gen andikap devlòpmantal lè w ajoute siyati imel kanpay Look Beyond la nan pwòp imel ou. Siyati imel nou yo se jis yon lòt fason nou ka raple rezo nou yo, kòlèg nou yo ak tout moun nou antre an kontak avèk yo ke moun ki gen andikap devlòpmantal yo se moun an premye ak pwòp objektif, enterè ak kapasite yo.

Enstriksyon sou mete yon siyati imel nan Outlook

  1. Nan kwen anwo-gòch Outlook, chwazi File > Opsyon.
  2. Nan fenèt Opsyon yo, chwazi Mail > Siyati.
  3. Nan seksyon Siyati Imèl la, telechaje grafik Look Beyond ki anba siyati ou ye kounye a. Apre sa, fè yon hyperlink grafik la sou www.opwdd.ny.gov/lookbeyond.
  4. Klike sou OK pou sove lè w fini.
  5. Verifye ke yo enkli grafik Look Beyond nan tout imèl ou yo.
Kolaj imaj moun nan diferan kilti, etnisite, ak kapasite. Sou bò dwat li di mwen se yon elèv, zanmi, kliyan, votè, kòlèg travay, vwazen, antreprenè, mari oswa madanm, atlèt...yon Moun. Gade pi lwen andikape devlopman mwen an.
Rete Enfòme
Jwenn Dènye Nouvèl OPWDD ki soti toupatou nan New York