Maigen Wilson

Maigen souri, mete chemiz maron

REJYON: 3– Sunmount 

DSP: Maigen Wilson 

Pozisyon: Asistan Sipò Dirèk 

Ane sèvis: 3.5 

 

Yo te chwazi Maigen Wilson kòm yon Pwofesyonèl Sipò Dirèk Sunmount pou Ane a akòz imaj pwofesyonèl eksepsyonèl li pwojte. 

“Mwen te chwazi Maigen Wilson pou kandida DSP a paske li te sèvi kòm volontè pou plizyè devwa ki te ede ekip yo ak moun li sèvi yo,” di Lidè Tretman Ekip Dustin Churco. “Pou kòmanse, Maigen te volontè pou l chanje devwa li pou l ede pandan yon kay lokal te nan yon kriz anplwaye. Pandan Maigen te nan kay la, li te travay byen ak moun ki t ap viv la ak anplwaye yo.” 

“Maigen te sèvi kòm volontè kounye a pou ede yon lòt kay ki nan yon kriz anplwaye. Pandan ke li nan kay sa a li te yon avantaj ekstrèm pou moun k ap viv la. Li ap ede jwenn plis bon jan kalite pwomnad epi bay swen kokenn,” Churco ajoute. "Ou ka wè chanjman nan moun li sipòte yo - nan atitid yo ak kalite lavi yo - pandan ke Maigen te nan kay la." 

Churco di Maigen te montre ke li gen yon vrè konpasyon pou moun epi li pa "tout sou sa tout moun ka fè pou mwen." Li di ke li te sèvi kòm volontè pou devwa ke pèsonn pa t ap fè e li te ekselan nan pozisyon sa yo. 

"Pandan yon sitiyasyon dezas ki sot pase a, Maigen te kondui prèske kat èdtan nan wout li pou li te kapab travay nan yon kay ak sipòte moun ki la," Churco ajoute. “Pandan tan sa a, Maigen te volontè pou travay double epi jwenn yon chanm otèl lokal. Nan fason sa a li te kapab kontinye sipòte moun yo nan kay la san yo pa kondwi kat èdtan tounen lakay yo. 

"Maigen ale pi wo ak pi lwen epi li mete yon imaj pwofesyonèl pou Sunmount kèlkeswa kote li travay oswa ki moun li travay ak," Churco di. "Maigen gen yon atitid pozitif, epi li se yon defansè ekselan pou moun nou sipòte yo."