Maria Salas

Foto nwa ak blan nan Maria. Li ap souri nan kamera a ak men l sou pwatrin li sou zepòl li.

REJYON: 1 – Lwès New York

Non nominasyon DSP: Maria Salas

Pozisyon: Asistan Devlopman II

Ane sèvis: 10

 

PATI PWOFÈ OSWA KI PI FÈ RECOMPENSANS POU YO YON DSP:

Maria Salas di li renmen prezante nouvo enterè ak opòtinite bay moun li sèvi yo. Maria renmen wè eksitasyon moun nan lè li aprann nouvo ladrès ak pastan. Li di ke li renmen defann moun li sipòte yo, pandan y ap travay ak fanmi yo ak ekip yo pou asire ke li ap bay yon lavi chak jou anrichi.

SOU MARIA:

Sondra Hines, Asistan Devlopman III, ak sipèvizè Maria a rele Maria yon “jwè ekip ki gen yon atitid pozitif konsistan.”

"Si li pa ka ede nan yon demann, li pral toujou ede jwenn yon solisyon," Hines di. “Non sèlman Maria se yon defansè fò pou moun ki abite nan kay la, men li se yon defansè tou pou moun ki nan tout ekip la. Pandan w ap travay ak Maria, ou ka di nan aksyon li li vrèman gen sousi pou ekip la. Maria ouvè a nouvo lide epi li toujou dispoze koute ak sipòte nouvo inisyativ. Maria vle wè tout moun reyisi.”

Hines ajoute, li detèmine pou l bay moun ki nan ekip la yon aktivite ki bay satisfaksyon ak moun ki pa patisipe nan yon pwogram aplentan epi ki dirije klib jaden ete a – ki rele “Can You Dig It.”

"Klib sa a te bay eksperyans trè rekonpanse," Hines di. “Yo gen entèraksyon sosyal chak semèn ak yon gwoup zanmi ki soti nan diferan kay, yo ap aprann nouvo ladrès ak fyète nan travay yo jwenn fè lakay yo ak lakay kanmarad yo.

"Maria te ede tou konsepsyon mayo klib la pou montre yo fè pati gwo gwoup sa a," ajoute Hines. “Lè gwoup la pa ka rankontre pou travay deyò nan jaden yo, Maria te mete tou aktivite pou yo rankontre andedan kay la pou manje midi ak lòt bagay. Maria planifye kontinye klib sa a pandan tout ane a."

Anplis de sa, Hines di Maria te ofri tou volontè pou ede ak tranzisyon sipèvizè a nan kay la epi li te monte pou ede anplwaye yo ak moun k ap viv nan kay la.

"Moun k ap viv la te fè tranzisyon san okenn enkyetid," Hines eksplike. "Maria te konstwi yon gwo relasyon ak moun ki la nan yon peryòd tan kout. Yo fè li konfyans epi konte sou li pou konsèy ak sipò chak jou.

"Li trè dispoze pou fòme ak anseye nouvo anplwaye yo, kreye yon eksperyans pozitif ak envite kòm anplwaye yo kòmanse karyè yo ak OPWDD," Hines di, e li ajoute ke Maria te ofri volontè pou konseye nouvo anplwaye DA I ak DA II nan ekip la.

"Maria se yon moun etonan pou travay avèk li. Li toujou jwenn yon fason pou ede ekip la si nou gen yon pwoblèm anplwaye oswa si yon anplwaye bezwen asistans pou konplete yon nouvo travay,” Hines konkli. “Anpil anplwaye nan ekip la santi yo alèz pou yo kontakte Maria epi apresye opinyon li. Anplwaye yo ak moun k ap viv la yo espere travay avèk li chak jou.”