Matye Ettinger

Matthew poze e li souri

REJYON: 4 – Taconic  

DSP: Matthew Ettinger 

Pozisyon: Asistan Sipò Dirèk 

Ane sèvis: 6

 

Matthew Ettinger te chwazi pa Taconic DDSOO poutèt diferans li fè nan lavi moun k ap viv nan kay kote li travay la. 

"Matt se yon jwè ekip," di Allison Bombard, Registered Nurse. "Matt te ede yon moun aprann kijan pou fè pi bon chwa dyetetik ki an akò ak rejim li preskri. Mwen te temwen premye men kijan ansèyman ak gidans Matt te mennen moun sa a fè pi bon chwa sa yo. Poutèt sa, nivo glikoz nan san moun sa a te remakab. Li menm te kapab retire youn nan medikaman dyabèt li yo. ” 

"Matt te defann pou yon moun kapab gen yon jou konje lakay li lè li te eksprime enterè pou l kite day-hab," Bombard kontinye. “Olye ke moun nan kite tout ansanm, Matt te ankouraje l pou l eseye pran yon jou konje lè li santi bezwen an. Matt se anplwaye ki nan kay ak moun sa a. Lè moun sa a lakay Matt, Matt pral pase bon jan tan avè l. Li fè moun sa a chwazi yon aktivite pou jounen an epi asire ke li rive - pi resamman Matt te mennen moun nan nan yon fim nan chwa li. Lè li tounen lakay li, li t'ap di tout moun ki bèl jou sa a te ye. Depi lè yo te lakay li pafwa, moun sa a sispann mande pou l kite day-hab.” 

Bombard di Matthew te jwe yon wòl enpòtan nan kowòdone yon moun ki te kapab pran kolasyon ak frè li ki abite tou nan Taconic DDSOO. Non sèlman li te kowòdone reyinyon kolasyon an ak lòt kay la, se pou li tou te pran moun sa a pou yon koup cheve jis anvan sa a pou li ta gade pi bon li. 

Matthew te pran yon wòl lidèchip nan kay la pandan plizyè mwa ki sot pase yo. Kay la poko gen yon manadjè kay depi Novanm 2022 e li monte pou l pran responsablite sa a, menmsi li pa te monte nan pozisyon sa a.  

“Mwen wè ki jan anplwaye a konte sou Matt pou lidèchip li. Matt la kòm yon jwè ekip pou ede anplwaye a nan nenpòt fason posib. Anplwaye yo souvan di m ke yo bezwen tcheke ak Matt oswa kite m wè si Matt konnen,” Bombard di. “Yo gade l kòm yon lidè nan kay la. Mwen te wè moun ki te lonje men sou Matt, tou. Yo pral di m ke yo vle mande Matt si yo ka ale nan kèk pwomnad, oswa si Matt pral asire w ke yo gen ti goute yo pi renmen nan kay la."  

"Gen yon konsolasyon konsa ke yo remake ak mesye yo lè Matt nan sèvis," li kontinye. "Yon moun gen peryòd tan kote li vin trè enkyete ak manyak. Mwen te wè Matt pran chaj sa a ak anpil kalm travay pou fasilite tansyon aparan moun nan. Matt pran tout travay nan kay la pou asire ke mesye yo ap viv pi bon lavi posib yo.” 

Ralph Perez, Asistan Devlopman III dakò ke Matt se yon gwo anplwaye.  

"Sa ki separe l ak lòt anplwaye yo se fason li pran swen moun yo nan kay la," Perez di. "Li pran tan pou trete tout moun tankou moun diferan ak enterè diferan.  Li te aprann kòm yon gwo defansè lè l asiste reyinyon Res Hab chak semèn.”  

“Nou te san yon manadjè pou anviwon uit mwa e Matt te monte e li antre nan wòl lidèchip la. Li te ale pi wo pase devwa nòmal li yo, "Perez ajoute. "Li te aprann wòl yon manadjè kay la. Li kenbe fonksyon chak jou nan kay la tankou fè makèt, lòd PPE, pran randevou medikal, ale nan reyinyon plan lavi ak plis ankò. Nou espere ankouraje l nan wòl sa a ke li klèman vle e li merite.”