Kolaj imaj moun nan diferan kilti, etnisite ak kapasite. Sou bò dwat li di mwen se yon elèv, zanmi, kliyan, votè, kòlèg travay, vwazen, antreprenè, mari oswa madanm, atlèt...yon Moun. Gade pi lwen andikape devlopman mwen an. opwdd.ny.gov/lookbeyond