Yon kolaj foto pwofesyonèl sipò dirèk alantou yon foto sipèpoze yon pwofesyonèl sipò dirèk k ap ede yon moun.
10 septanm 2023

Semèn rekonesans DSP 2023

10-16 septanm se Semèn Rekonesans Pwofesyonèl Sipò Dirèk epi BiwoNew York State pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) ap komemore okazyon an nan onore tout Mendèv Sipò Dirèk nou an epi entwodui 26 Pwofesyonèl Sipò Dirèk yo, ki te nonmen "DSP nan Year," nan DSP Hall of Fame nou an, ansanm ak sis ekip ki soti nan tout eta a. Pwofesyonèl sa yo se pi bon nan pi bon yo e yo te chwazi pa kòlèg yo ak moun yo sipòte kòm anplwaye gwan distribisyon ak egzanplè de sa sa vle di yo dwe yon Pwofesyonèl Sipò Dirèk.

Join nou mwa sa a pou felisite pwofesyonèl yo ki se DSP nou pou ane a: 

Christopher Bradigan, lwès New York

Pamela Sam, lwès New York

Tammy Watson, Finger Lakes

Melissa DeSain, Finger Lakes

Kelly Newman, Broome

Scott Fabrizi, Broome

Nichole Herringshaw, New York Santral

Rosemary Rees, New York Santral

Ramon Machado, Distri Kapital

Kamala Looknauth, Distri Kapital

Tammy Rice, Sunmount

Maigen Wilson, Sunmount

Laylee Gonzalez, Hudson Valley

Adriane Daniel, Hudson Valley

Matthew Ettinger, Taconic

Dina Borchsenius, Taconic

Kevin Lee, Brooklyn

Tyisha Segar, Brooklyn

Rochelle Lilly, Metro NY

Shirlenno Gumbs, Metro NY

Bonita Blackmon, Staten Island

Jovan Rice, Staten Island

Brendon Cassidy Comfort, Bernard Fineson

Chloey Morris, Bernard Fineson

Carolyn Armstrong, Long Island

Joan Walker, Long Island

Ekip yo

Ekip Ovid, Rejyon 1 - Finger Lakes

Ekip 9, Rejyon 3 - Distri Kapital

Hudson IRA, Rejyon 4 - Hudson Valley

E. 59th Street Day Hab, Rejyon 5 - Fineson (Queens)

Garden City Park IRA, Rejyon 6 - Long Island