Komite Alèt Bonè

Sa ki annapre yo se manm pèmanan nan komite a:

  • Komisyonè Adjwen Divizyon Amelyorasyon Kalite (Prezidan)
  • Adjwen Komisyonè pou Sèvis Delivery - Biwo Rejyonal yo
  • Reprezantan Biwo Avoka a
  • Direktè Divizyon Amelyorasyon Kalite nan tout Eta a
  • Direktè Kontwòl Entèn ak Sèvis Odit
  • Direktè Inite Jesyon Ensidan an
  • Direktè Rapò Fiskal ak Analiz Done
  • Direktè Operasyon Santral

Patisipan ki pa OPWDD ak reprezantan ekstèn ka patisipe pou enfòmasyon ak konsèy, jan sa nesesè.