Nouvèl ak Piblikasyon

Nouvèl En Evènman endividyèl, PDF, Nouvèl

Chanselye Inivèsite Eta New York, John B. King, Jr. jodi a te anonse kòmansman pwogram mikwokreditasyon sipò dirèk yo te apwouve pi bonè ane sa a pou bay fòmasyon ki mennen nan sètifikasyon nasyonal nan domèn andikap devlòpmantal yo. Pwogram nan te devlope an patenarya ak Biwo New York State pou Moun ki gen Andikap Devlopman (OPWDD) pou rekonèt ladrès diferan ak konpetans yo mande pwofesyonèl sipò dirèk jodi a.

Evènman
Evènman Landing Page
Tcheke evènman OPWDD ki gen ladan Reyinyon Piblik, Sesyon Enfòmasyon, Dat Egzamen pou pozisyon Pwofesyonèl Sipò Dirèk.