Nouvèl ak Piblikasyon

Nouvèl En Evènman endividyèl, PDF, Nouvèl

Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a yon envestisman $32 milyon dola pou elaji pwogram mikwokreditasyon Pwofesyonèl Sipò dirèk Inivèsite Eta New York (SUNY) ofri an patenarya ak Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD). 

Evènman
Evènman Landing Page
Tcheke evènman OPWDD ki gen ladan Reyinyon Piblik, Sesyon Enfòmasyon, Dat Egzamen pou pozisyon Pwofesyonèl Sipò Dirèk.