21 novanm 2023

Yon Mesaj Aksyon de Gras de Komisyonè Neifeld

Yon Mesaj Aksyon de Gras de Komisyonè Neifeld

Chè Zanmi ak kòlèg yo,

Gen anpil bagay yo dwe rekonesan pou ane sa a. Pandan ke domèn nou an ap fè fas a anpil defi, ki pi ijan nan yo se mank de mendèv kontinyèl nou an, gen toujou anpil moman klere mwen panse ke nou ta dwe rekonèt.  Genyen inonbrabl moun nan sistèm nou an k ap travay di chak jou, tou de sou liy devan yo ak dèyè sèn yo, pou ede moun ki gen andikap nan devlopman yo viv lavi ki bay satisfaksyon.  Mwen kontinye ap tranble devan tout devouman pèsonèl sipò dirèk nou yo montre nan OPWDD ak nan ajans founisè nou yo.

Pa gen okenn dout ke jou ferye yo ka patikilyèman difisil pou moun ki nan swen dirèk lè nati 24-7 nan travay la pran nou lwen fanmi nou nan yon moman kote li sanble pi fò tout lòt moun ap depanse li ak pa yo. Pou moun nan nou ki travay nan domèn nou an, tanpri konnen ki kantite prezans fiks ou vle di pou moun ki gen andikap devlòpmantal, fanmi yo, ak nou tout nan OPWDD.  San ou, misyon nou pa t 'kapab janm reyalize. 

Pou mwen, jou ferye yo te toujou yon moman pou nou reflechi non sèlman sou sa nou dwe di mèsi pou yo, men tou sou sa nou dwe tann. Pandan m ap reflechi sou jan mwen rekonesan pou nou tout ki fòme fanmi OPWDD nou an epi ki ede kenbe sistèm nou an solid grasa defans nou ak patisipasyon nou, m ap tann tou pou nou kontinye travay ansanm pou atenn objektif nou te dekri nan nou an. Plan Estratejik.  Mon konnen travay ki nou pe fer avek zot tou pou fer nou vin pli for e pli byen ekipe pour fer fas avek bann defi ki pe vini. Jou Aksyon de Gras sa a, mwen pi rekonesan pou angajman w kontinye. Travay ansanm, mwen konnen ke nou pral rann sistèm nou an vin pi solid pou moun nou renmen yo.

Pi bon volonte mwen pou ou menm ak pou ou pou yon fèt Thanksgiving kè kontan ak an sante.

Sensèman,

Kerri Neifeld
Komisyonè