Pamela Sam

Pamela ap mete chemiz raye e l ap souri

REJYON: 1 – Lwès New York  

DSP: Pamela Sam 

Pozisyon: Asistan Sipò Dirèk / Antrenè Travay 

Ane sèvis: 20 

 

Western New York DDSOO te chwazi Pamela Sam kòm yon Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou Ane a akòz lefèt ke li montre jantiyès ak konpasyon anvè chak moun DDSOO sipòte ak chak kòlèg travay li rankontre. 

“Lè sitiyasyon kriz rive, yo ka konte sou li pou pran desizyon efikas ki asire sekirite tout moun. Pamela se yon ekip ki fleksib,” di Kaitlin Gage, Espesyalis Habilitasyon II. 

Pamela antrenè travay pou tou de opòtinite Travay Sipòte (SEMP) ak opòtinite Prevokasyonèl Kominotè (CPV). Gage di ke li pwofite sèvi ak moman ansèyman pou ankouraje endepandans, rezoud pwoblèm ak ede moun yo pwospere nan anviwònman ki pi piti a.  

"Li defann akomodasyon kreyatif ak sipò adisyonèl moun ta ka bezwen pou ogmante siksè yo pandan y ap patisipe nan SEMP oswa CPV," ajoute Gage. “Pamela gen yon gwo kè e li toujou ba li tout. Li apwoche chak opòtinite ak pozitivite, epi lè baryè yo rive, li itilize yon apwòch ouvè.”  Gage di Pamela dispoze chèche èd lè sa nesesè e li kontinye sèvi ak resous ki bò kote l pou fasilite fòmasyon efikas ak bon jan kalite travay. 

“Pamela devwe anpil pou ede moun ak aspirasyon yo. Li fè sa nan bati relasyon ki gen sans epi ede moun nan etabli koneksyon nan anviwònman yo ke yo sèvi kòm volontè oswa travay nan,” Gage di. "Li pozitif, pasyan ak angaje nan amelyore lavi moun li travay avèk yo."