Opòtinite akizisyon

Apèsi sou lekòl la
Opòtinite òf

Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo se dezyèm pi gwo ajans Eta New York. OPWDD responsab pou kenbe plis pase 1,600 pwopriyete nan 132 distri atravè 57 konte nan eta a. Sa gen ladann plis pase 1,000 rezidans kominotè ak plis pase 80 pwogram abilitasyon jou. Nou afiche regilyèman opòtinite akizisyon pou kontraktè yo ki ka ede nou kenbe pòtfolyo pwopriyete nou yo epi asire sekirite ak byennèt moun nou konfye sipòte yo.  
 

Opòtinite konstriksyon

Biwo pou Moun Andikape Devlopman yo (OPWDD) gen otorizasyon dapre Lwa New York State Bilding Piblik, atravè Biwo Sèvis Jeneral Design & Construction Group, pou administre sèten konsepsyon ak pwojè konstriksyon nan non New York State. Gade opòtinite konstriksyon ak OPWDD ak lòt antite New York State sou New York State Contractor Reporter, lè w klike sou bouton “CONTRACT REPORTER” anba a.

 

Repòtè Kontra    Dekrè Egzekitif #6

 

Kalite KategoriTitRejyonDat emisyonDat pou renmet
Sèvis antretyen pisin terapetik2024-2029 Antretyen pisin terapetik nan Konte RichmondStaten Island05/15/2406/12/24
Sèvis odyoloji2025-2029 Sèvis odyoloji nan Konte ErieKonte Erie05/02/2406/12/24
Sèvis Janitorial2024-2029 Sèvis Janitory pou Biwo Cayuga nan Konte CayugaSantral NY04/30/2406/05/24
Refize sèvis pou retire ak resiklaj2024-2029 Sèvis kominotè pou retire fatra ak resiklaj nan Konte Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga, ak Tompkins.Broome04/25/2405/29/24
Sèvis pou retire nèj ak fane dlo ak kontwòl glas2024-2029 Sèvis pou retire nèj ak fane dlo ak kontwòl glas pou Monroe Campus nan Konte MonroeFinger Lakes04/24/2405/30/24
Sèvis Medikal2024-2029 OPWDD Sèvis Revizyon Rejim Medikaman Eta aNan tout eta a04/02/2405/07/24
Sèvis transpò2024-2027 Sèvis transpò pou pwogram abilitasyon jou OPWDD nan konte Nassau ak SuffolkLong Island04/02/2405/10/24
Sèvis antretyen ak reparasyon HVAC ak dlo cho2024-2029 Antretyen Prevantif ak Sèvis Ijans pou Sistèm HVAC ak Dlo Cho Domestik pou Cottages Campus 1-8 nan Queens CountyBernard Fineson04/01/2404/30/24
Sèvis pou retire nèj ak fane dlo ak kontwòl glas2024 - 2029 Sèvis pou retire nèj ak fane dlo ak kontwòl glas nan Konte QueensBernard Fineson03/27/2405/21/24
Sèvis pou retire nèj ak fane dlo ak kontwòl glas2024-2028 Sèvis pou retire nèj ak fane dlo ak kontwòl glas nan konte Chenango, Delaware, Otsego, ak Tompkins.Broome03/26/2405/07/24
Sèvis Optometri2024-2029 Sèvis Optometri nan Konte Oneida - IFB CN 041724Santral NY03/12/2404/17/24
Sèvis transpò2024 – 2027 Sèvis Transpò pou Pwogram abilitasyon Milton DayKonte Ulstè03/06/2404/09/24
Sezon Kominote pou retire nèj ak fane dlo ak sèvis kontwòl glas2024-2029 Sezon Kominote pou retire nèj ak fane dlo ak sèvis kontwòl glas nan konte Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, ak Orleans.Lwès NY28/02/2404/11/24
Konsiltasyon divèsRFP- Pwogram Ombudsman Endepandan pou Enfimite DevlopmanNan tout eta a02/06/2403/11/24
Sèvis Medikal2024-2029 Sèvis Medikal nan Konte Livingston ak SteubenFinger Lakes01/03/2403/07/24
Enspeksyon Kominote HVAC ak Chofaj Dlo, Demaraj, ak/oswa Sèvis Antretyen ak Reparasyon/Ranplasman2024-2029 Kominote Chofaj, Vantilasyon, ak Èkondisyone (HVAC) ak Enspeksyon Chofaj Dlo, Demaraj, ak/oswa Sèvis Antretyen ak Reparasyon/Ranplasman nan Konte Nassau ak Suffolk.Long Island24/01/2428/02/24
Sèvis Plonbri Kominotè2024-2029 Sèvis Plonbri Kominotè nan Konte Nassau ak SuffolkLong Island23/01/2429/01/24
Sèvis Sikyatrik2024-2029 Sèvis Sikyatrik nan Konte Cattaraugus ak Erie, NYLwès NY01/09/2422/02/24
Kadna ak pwodwi ki asosye yoLocks and Associated Products for OPWDD DDSOO locations across NYSNan tout eta a01/03/2425/01/24
Sèvis lesiv2024-2029 Sèvis Lesiv pou Camp Wilton nan Konte Saratoga Konte Saratoga01/03/2402/06/24
Swen gazon ak antretyen2024-2029 Sèvis swen ak antretyen gazon nan Konte Ontario, Schuyler, Seneca, ak Wayne, NYFinger Lakes01/03/2401/30/24
Sèvis Sikyatrik2024 - 2029 Sèvis Sikyatrik pou Klinik Atik 16 nan Konte Broome ak Chenango.Broome19/12/2315/02/24
Sèvis antretyen ak reparasyon dèlko2024 - 2029 Sèvis antretyen ak reparasyon jeneratè kominotè nan konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster.Taconic29/11/2317/01/24
Sèvis transpòSèvis transpò 2024-2027 pou Pwogram abilitasyon jou OPWDD atravè Eta New YorkNan tout eta a17/11/2301/9/24
Sèvis antretyen ak reparasyon dèlko rezidansyèl yo2024-2029 Antretyen ak Reparasyon Jeneratè Rezidans nan Konte Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, ak St. Lawrence.Sunmount8/11/2319/12/23
Sistèm HVAC ak sèvis chofaj dlo2024-2029 Sistèm chofaj, vantilasyon, ak èkondisyone (HVAC) ak enspeksyon aparèy chofaj dlo, demaraj, ak/oswa sèvis antretyen ak reparasyon nan konte Dutchess, Putnam, ak Ulster.Taconic27/10/2312/05/20
Swen ak antretyen gazon2024 - 2028 Swen ak Antretyen Gazon Kominotè nan Konte Oneida ak OswegoSantral NY13/10/2317/11/23
Sèvis antretyen ak reparasyon HVAC ak dlo cho2024-2028 HVAC ak Dlo Cho Prevantif Antretyen ak Sèvis Reparasyon Ijans pou Kay Gwoup Kominotè nan Queens CountyBernard Fineson9/27/2311/1/23
Antretyen pisin2023-2028 Sèvis Antretyen Pisin nan Konte RensselaerKapital9/27/239/11/23
Sekirite ak Sekirite - KomoditePlusTrac PwofesyonèlBiwo Santral9/20/2310/12/23
HVAC ak Kouman Dlo Antretyen ak Reparasyon Sèvis2024-2028 Antretyen Prevantif ak Sèvis Ijans pou Sistèm HVAC ak Dlo Cho Domestik pou Kay Kanpis 1-8 nan Queens CountyBernard Fineson9/20/2325/10/23
Swen gazon ak sèvis antretyen2024-2029 Campus Swen Gazon ak Sèvis Antretyen nan Konte DutchessTaconic9/12/2311/01/23
Kontwòl Pès2024-2029 Sèvis Kontwòl Pès pou Kanpis Sunmount Developmental Center nan Franklin CountySunmount9/5/202310/10/23
Sèvis Janitorial2024-2028 Sèvis Janitorial nan Konte OneidaSantral NY9/1/2326/10/23
Sèvis Pwovizyon pou lesiv ak twal fin blan2024-2028 Sèvis lesiv ak pwovizyon twal fin blan nan Kings CountyBrooklyn8/31/2310/4/23
Santral A/C Enspeksyon, Start Up, ak/oswa Sèvis Antretyen2024 - 2029 Santral A/C Enspeksyon, Start Up, ak/oswa Sèvis Antretyen pou Wassaic Kanpis nan Konte DutchessTaconic8/30/2318/10/23
Teknoloji enfòmasyonRFI: Solisyon sistèm oto-direksyonBiwo Santral25/8/239/22/23
Sèvis pou retire nèj ak kontwòl glas2023-2024 Sèvis pou retire nèj ak kontwòl glas kominotè pou Capital District DDSOO nan konte Albany, Warren, ak Washington.Kapital8/15/239/6/23
Sistèm chofaj, vantilasyon, ak èkondisyone ak enspeksyon aparèy chofaj dlo, Kòmanse, ak antretyen2024-2029 Sistèm chofaj, vantilasyon, ak èkondisyone ak enspeksyon aparèy chofaj dlo, demaraj, ak antretyen nan konte Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, ak Washington.Kapital8/10/239/22/23
Sèvis Repons dife2024 -2028 Sèvis Repons dife pou Broome DDSOOBroome27/7/239/8/23
Sèvis antèman ak antèman2024 - 2028 Sèvis antèman ak antèman nan konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster.Taconic27/7/239/7/23
Sèvis Kontwòl Pès2024-2029 Sèvis Kontwòl Pès pou Kay Kominotè nan Konte Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, ak St. Lawrence.Sunmount7/25/239/13/23
Sèvis Swen ak Antretyen Gazon nan Konte Chemung, Monroe, ak Steuben2024-2029 Sèvis Swen ak Antretyen Gazon nan Konte Chemung, Monroe, ak SteubenFinger Lakes7/18/238/29/23
Sèvis pou retire nèj ak kontwòl glas2023-2028 Sèvis pou retire nèj ak kontwòl glas nan konte Chenango, Delaware, Otsego ak Tompkins.Broome7/11/2317/8/23
Sèvis Kontwòl Pès2023 - 2028 Sèvis Kontwòl Pès nan Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, ak Orleans.Lwès NY7/11/238/30/23
Sèvis konsiltasyonRFI: Sèvis Konsiltatif pou Enstiti pou Rechèch DebazBiwo Santral7/11/238/31/23
Achiv akizisyon
Gade opòtinite akizisyon nan ane anvan an.
Voye tout Fòm MWBE/SDVOB bay:
Biwo Eta New York pou moun ki gen andikap nan devlopman
Biwo Operasyon Eta/Bldg 1/MWBE Unit
500 Balltown Road
Schenectady, NY 12309