Sèvis repons (Taconic)

2018 - 2023 Sèvis repons nan konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster.

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra sèvis repons kap vini pou Taconic DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis repons pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan an p ap aplike. Taconic DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki reponn ki bay pri ki pi ba a.

Si w enterese, tanpri soumèt BLUE INK 2 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 2 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang nan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa.

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 27 Out 2018, pa gen okenn eksepsyon.

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli epi retounen Fòm IFB san òf la.

Dokiman ki asosye yo