2020-2023 Retire nèj ak De-jivraj nan Konte Chenango, Otsego, ak Tompkins

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra sèvis pou retire nèj ak degivraj pou Broome DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè ki responsab ak kalifye pou bay sèvis pou retire nèj ak degivraj pou plizyè sit rezidansyèl pandan 36 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. Broome DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki pi reponn ki bay pri total estimasyon anyèl ki pi ba pou Broome DDSOO. Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 3:00 pm nan dat 14 out 2020, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]

Keith Ryer
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3321

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.