2020-2025 Kanpis retire nèj ak sèvis kontwòl glas nan Rockland County

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra sèvis pou retire nèj ak kontwòl glas pou Hudson Valley DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè ki responsab ak kalifye pou bay sèvis retire nèj ak kontwòl glas pou kanpis HV DDSOO la pou 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. Hudson Valley DDSOO gen entansyon bay kontra a bay soumisyonè ki pi responsab e ki pi reponn ki bay pri total anyèl ki pi ba a. Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang nan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 27 out 2020, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]
oswa,
Shannon Collings
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3281

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.