2020-2025 Enspeksyon lè santral (Hudson Valley)

2020 - 2025 Enspeksyon Sistèm Èkondisyone Santral ak Antretyen Prevantif, Demaraj, ak/oswa Sèvis Reparasyon pou Konte Orange, Rockland ak Westchester.

Ki moun li ka konsène,

Yo tache ak IFB pou kontra Sèvis Swen ak Antretyen Gazon k ap vini pou Hudson Valley DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Enspeksyon Sistèm Èkondisyone Santral ak Antretyen Prevantif, Demaraj, ak/oswa Sèvis Reparasyon pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike pou tout moun eksepte sèvis enspeksyon yo. Hudson Valley DDSOO gen entansyon bay kontra a bay soumisyonè ki pi responsab e ki reponn ki bay pri total ki pi ba pou chak gwoup sit pou Hudson Valley DDSOO. Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 09 janvye 2020, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]
oswa
Shannon Collings
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3281

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.

Dokiman ki asosye: