2020-2025 Fatra, Fatra, ak Sèvis Resiklaj nan Konte Oneida

Ki moun li ka konsène, 

IFB pou kontra sèvis fatra, fatra ak resiklaj k ap vini an pou Central NY DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Fatra, Fatra, Sèvis Resiklaj pou OPWDD pou 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. Central NY DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki reponn a ki bay pri ki pi ba a. Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang nan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 21 avril 2020, pa gen okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte: 

Imèl: [email protected] 

Jill Fagan
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3229 

Zachary Guida
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3182 

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB san òf la.