2020-2025 Sèvis Chofaj (Founo, Chodyè, Dlo Cho) nan Konte Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, ak St.

Ki moun li ka konsène,

Tache se IFB pou kontra sèvis chofaj (fou, chodyè, dlo cho) k ap vini pou Sunmount DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè ki responsab ak kalifye pou bay Sèvis Chofaj e li gen entansyon bay kontra a (yo) ba moun ki pi responsab e ki pi reponn a ki bay pri total anyèl ki pi ba pou chak gwoup pou Sunmount DDSOO. Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang nan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 22 avril 2020 pa gen okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]

Jennifer Vallely
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3333

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.