2020-2025 Sèvis chofaj (Finger Lakes)

2020-2025 Sèvis chofaj (foun, chodyè, dlo cho) nan Konte Chemung, Livingston, Monroe, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben ak Wayne.

Ki moun li ka konsène,

Yo tache ak IFB pou kontra Sèvis Chofaj (Fournace, Boiler, Hot Water) ki pral vini pou Finger Lakes DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay enspeksyon founo, chodyè, ak aparèy chofaj dlo cho, demaraj, ak/oswa sèvis antretyen ak reparasyon pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. Finger Lakes DDSOO gen entansyon bay kontra a bay soumisyonè ki pi responsab e ki pi reponn ki bay pri total ki pi ba a pou chak gwoup. Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 30 oktòb 2019, pa gen okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected] oswa [email protected]

Telefòn: (845) 877-6821 x3333

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.